ИЗРАДА НАЦРТА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГО ЗЕМУН

25. јануар 2023.

Стручне службе Управе Градске општине Земун у складу са Статутом ГО Земун приступају изради нацрта Акционог плана заштите животне средине  ГО Земун за период од 2023. до 2025. године.

 

Циљ израде  Акционог плана заштите животне средине ГО Земун је стварање услова за реализацију мера заштите и унапређења квалитета животне средине на територији Градске општине Земун.

 

Веће ГО Земун ће формирати Радну групу за израду Акционог плана заштите животне средине ГО Земун за период од 2023. до 2025. године, а планира се да нацрт наведеног акта буде израђен до краја фебруара месеца 2023. године.

 

Током процеса израде наведеног акта извршиће се консултације са заинтересованим странама и циљним групама.

 

Резултати анализе ефеката биће презентовани јавности на званичној интернет страни Градске општине Земун.