ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У УЛИЦАМА ЦАРА ДУШАНА И БАТАЈНИЧКИ ДРУМ

05. мај 2021.

Током трајања радова, које изводи ЈКП “Београдске електране”, у периоду од 7. маја до 7. септембра, доћи ће до измена режима саобраћаја, заузећа и раскопавања делова коловоза и тротоара у улицама Цара Душана, на деоници од Банатске до Батајничког друма и саобраћајнице Т7, као и на саобраћајници Т7, од Батајничког друма до Ауто пута за Нови Сад.