ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ У НОВОГРАДСКОЈ, ДОБАНОВАЧКОЈ И ДОБРОВОЉАЧКОЈ УЛИЦИ

28. децембар 2020.

У току су радови на изградњи канализације и водовода у Добановачкој и Добровољачкој улици, а реконструкција Новоградске улице са хидротехничком инфраструктуром почеће по завршетку ових радова.

 

Завршетак радова у све три улице очекује се на пролеће.

 

У Добановачкој и Добровољачкој улици гради се 348 метара кишне канализације, док ће фекална канализација бити изграђена у дужини од 440 метара. Такође, водоводна мрежа се реконструише у обе улице у дужини од 373 метра, тако што ће бити постављене нове цеви већег пречника ради поузданог снабдевања потрошача.

 

Новоградска улица ће бити реконструисана на делу од Добановачке до Цара Душана у дужини од 227 метара, што обухвата реконструкцију коловоза и тротоара са постављањем нове хидротехничке инфраструктуре. Водоводна мрежа се реконструише у дужини од 231 метар повећањем пречника цеви, док ће кишна канализација бити изграђена у дужини од 191 метар. На делу од Улице инжењера Атанацковића до Добановачке гради се фекалана канализација дужине 136 метара.

 

У претходном периоду деловањем воде на коловозну конструкцију и лесне слојеве у подтлу саобраћајнице, као и на лесне слојеве у околном терену, дошло је до неуједначених промена физичко-механичких својстава тла, што је довело до оштећења саобраћајнице. Изградњом нове инфраструктуре у Добровољачкој, Добановачкој и Новоградској улици спречиће се натапање околног земљишта водама различитог порекла, чиме ће се стабилизовати терен на овој локацији.