ЗЕМУНСКИ АЛАСИ ЗА СВЕЧАРЕ

16. децембар 2021.

На Земунској пијаци и данас купци могу да пазаре свежу речну рибу дунавских аласа.

Постоје записи да су крајем 17. века сељаци муштеријама у Земуну доносили робу ”на ноге”, у станове и куће, јер господа тада није одлазила на пијацу, где се тада снабдевала земунска сиротиња.

Такође, у Земуну је на обали реке постојала и рибља пијаца, што је на неки начин остала традиција до данас.