ЗЕЛЕНЕ КАНТЕ ЗА ЗЕМУН ПОЉЕ И БАТАЈНИЦУ

05. октобар 2020.

Становници насеља Земун Поље – Школско добро и у Батајници насеља Економија 1, Официрска колонија и Железничка, 3. и 4. октобра добили су око 450 зелених канти за класичан комунални отпад.

Овим је настављена акција поделе зелених канти у земунским насељима која се спроводи у сарадњи са ЈКП ”Градска чистоћа”.

Нове зелене (ПВЦ) канте, запремине 240 литара, омогући ће да се успостави бољи комунални ред, смањи формирање дивљих депонија и повећа количина отпада који иде на даљи процес рециклаже.