Зграда штампарије Јове Карамате

27. фебруар 2015.

Стамбено-пословна једноспратница подигнута на прелазу из XVIII у XIX век, а обликована је у стилу барока с елементима класицизма. Припадала је познатој породици Стефановић од Вилова. Просторије у приземљу су пословне и у њима се налазио хотел «Европа», па позната, значајна штампарија Јове Карамате. Данашња зграда је реконструисана и том приликом су враћени временом нестали украси.

 

stamparija-karamata-m