ЗАШТИТА ОД ШУМСКОГ ПОЖАРА

15. јул 2011.

Велике врућине и немар људи често су узрок шумских пожара. С обзиром на то да у летњем периоду грађани користе зелене површине за прављење роштиља и вечерњу забаву уз логорску ватру, потребно је обратити пажњу на заштиту од пожара који може нанети несагледиву штету, како по чевека, тако и по биљни и животињски свет. По Закону о ванредним ситуацијама, јединица локалне самоуправе дужна је да предузме превентивне мере и приликом елементарне непогоде учествује колико је могуће у њеном контролисању и отклањању последица.

Будући да се на територији Градске општине Земун налазе зелене површине, укључујући и Велико ратно острво, потребно је да избегавамо употребу отвореног пламена све  до 15. новембра  2011. године. Препорука је да се ватра користи у тачно предвиђеном подручју.

Градска општина Земун има успостављен систем сарадње са ватрогасним и другим службама које могу брзо помоћи у случају евентуалних пожара.

 

logorska vatra