ЗАХВАЉУЈУЋИ УЛАГАЊИМА ОПШТИНЕ УРЕЂЕНА ЈОШ ЈЕДНА УНУТАР-БЛОКОВСКА ПОВРШИНА

05. јун 2023.

Градска општина Земун наставља да улаже средства у уређење некатегорисаних путева, стаза, паркинга, прилаза и унутар-блоковских површина.

 

У улици Благоја Јововића почели су радови на уређењу прилаза зградама, као и колских и пешачких стаза на површини од око 850 квадрата.

 

Од почетка године, а на основу предлога грађана и стамбених заједница, издвојена су средства за радове на 20 локација, у свим земунским насељима.

 

Будући да има велики број приступних стаза и паркинга који су временом, због неодржавања пропали, Општина ће наставити са спровођењем Програма уређења запуштених  површинa у оквиру стамбених блокова.