ЗАТВОРЕНA ЗА САОБРАЋАЈ АЛAСКА УЛИЦА

16. август 2021.

Током радова на реконструкцији канaлизационе мреже у периоду од 16. августа до 15. новембра за саобраћај ће бити затворене Аласка улица и улица Аласки пролаз.

Радове изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.