ЗАПОЧЕЛО УКЛАЊАЊЕ ЗИДА ”ИМПЕ”

29. децембар 2021.

Грађевинска оператива започела је 29. децембра заказано рушење бесправног објекта, дотрајалог и годинама неодржаваног зида који се недавно опасно накривио под теретом атмосферских падавина и претио да се уруши ка дворишту некадашње земунске фабрике ножева ”Импа” у Улици Милана Узелца преко пута броја 18.

Опасност је благовремено уочило руководство Градске општине Земун, будући да је због снежних падавина за викенд организовало акцију чишћења снега и већ било на терену, те је хитно алармирало Секретаријат за инспекцијске послове града Београда – грађевинску инспекцију, која је у даљој процедури обележила небезбедно место, а ”Паркинг сервис” уклонио паркирана возила. Инспекција је по обављеном хитном ванредном надзору издала решење о уклањању објекта у циљу заштите јавног интереса, ради спречавања опасности по грађане и имовину, а багер је већ првог дана безбедно рушио зид према улици.