ЗАВРШНО АСФАЛТИРАЊЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

26. јануар 2024.

После обављених занатских радова на постављању ивичњака, гранитних плоча и тротоара у Главној улици, велики број радника, укључујући и механизацију,  ангажован је на постављању завршног слоја асфалта. Асфалтирање је почело 25. јануара од Авијатичарског трга у правцу ка Караматиној улици, све до некадашње зграде ”СДК”, да би се 26. јануара радови наставили у супротном смеру, почев од Мухара, па све до линије спајања са већ постављеним асфалтом.

 

Урађено је уклапање са свим попречним саобраћајницама, као и планирана корекција на појединим раскрсницама што ће, уз проширење постојећих трака и тротоара обезбедити већу и функционалнију проходност возила јавног превоза.

 

Ова саобраћајница се налази у оквиру просторно културно-историјске целине ”Старо градско језгро Земуна” и оивичена је са обе стране објектима које чине стамбене и комерцијалне зграде, као и зграде од великог културног и историјског значаја.

 

Дужина целог потеза је 799,27 метара, а реконструисана је у пуној ширини постојеће регулације од 22 до 28 метара.

 

Поред реконструкције саобраћајнице, свеобухватни радови односили су се и на реконструкцију водоводне и канализационе мреже, измештање и заштиту постојећих електро-енергетских објеката,  телекомуникационих инсталација, топловода, гасовода, као и јавне расвете.

 

Посебан сегмент је измештање и постављање нових семафора, сигнализације и мобилијера, те уређење зелених површина и дрвореда.

 

Саобраћајница ће бити спремна за прва возила после постављања вертикалне и хоризонталне сигнализације.