ЗАВРШНИ РАДОВИ НА НАДВОЖЊАКУ У БАТАЈНИЦИ

24. јун 2022.

Радови на надвожњаку преко брзе пруге у Батајници су у завршној фази. Изграђена је бетонска конструкција и уграђена је пешачка и еластоодбојна ограда. Постављају се ивичњаци и хидроизолација.

Паралелно теку радови на прилазним саобраћајницама са обе стране мостовске конструкције и почело је асфалтирање.

Укупно ће бити изграђено и реконструисано 1.834 метра саобраћајница, које ће бити уклопљене у постојеће стање на терену. Пројектом је обухваћена површина од 3,6 хектара.

Да би се остварила и пешачка веза преко железничке пруге са обе стране надвожњака биће изграђена два степеништа висине 9,5 метара, као и два путничка лифта за по 16 особа. У склопу радова на изградњи пратеће инфраструктуре поставља се 1.742 метра кишне канализације са црпном станицом, 1.502 метра водоводне мреже, а за потребе јавног осветљења 58 нових стубова за расвету саобраћајница.

Грађани ће такође на располагању имати и нову бициклистичку стазу. Приступне саобраћајнице повезаће надвожњак са Улицом мајора Зорана Радосављевића у Батајници, државним путем, улицама Шангајском и Бранка Живковића.