ЗАВРШНИ РАДОВИ НА КЕЈУ

08. септембар 2022.

Радови на реконструкцији Улице Кеј ослобођења почели су 25. октобра 2021. године, а очекивани завршетак радова је половина октобра 2022. године.

 

У току је постављање коцке дуж ове улице, израда тротоара и постављање вертикалне сигнализације. 

 

До сада је комплетно урађена реконструкција саобраћајнице од Стевана Марковића до Змај Јовине и од краја обалоутврде до дела улице Kеј ослобођења ка Његошевој.

 

Радови су свеобухватни и урађена је недостајућа комунална инфраструктура, постављени су нови телекомуникациони електроводови, јавна расвета, а изведена је заштита постојећег гасовода дуж целе улице.

 

Како је пројектом предвиђено, остало је да се постави коцка на саобраћајници на делу кружног тока и од Kараматине до Његошеве, ураде тротоари од кружног тока до краја обалоутврде, као и вертикална и хоризонтална сигнализација.

 

Завршни корак је озелењавање и ревитализација постојећег зеленог појаса.