ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА  У ОФИЦИРСКОЈ КОЛОНИЈИ

20. децембар 2023.

 

У оквиру Програма уређења некатегорисаних путева који спроводи Градска општина Земун, за  врло кратко време је асфалтирано 200 метара коловоза улице Официрска колонија 3. део.

 

На овај начин ће грађани асфалтом бити повезани с улицом Официрска колонија 6. део, и практично цело насеље много проходније за саобраћај.

 

Градска општина Земун је и у овом случају интервенисала из сопствених средстава, а на основу исказаних потреба грађана овог дела Батајнице.

 

Асфалтиран је и крак улице Официрска колонија 1. део у дужини од 40 метара.

 

Посао се наставља даље, како би сваки део територије Градске општине Земун имао адекватну путну инфраструктуру.