Енергетска ефикасност и у Земуну

28. април 2011.

Канцеларија за локални економски развој градске општине Земун одазвала  се позиву Привредне коморе Србије (ПКС) да учествује на конференцији „Напредне технологије у енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије – већа конкурентност Србије“, коју је 27. априла 2011. године организовао  Централно европски форум за развој ЦЕДЕФ.

Енергетска ефикасност биће постигнута кроз развој система управљања енергијом, мерење и наплату према испорученој енергији и кроз економске подстицаје за рационално коришћење, односно санкцијама за нерационално коришћење енергије, основна је порука представника Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије.

Према будућем закону о рационалној употреби енергије, општине ће имати обавезу да оформе енергетски менаџмент. Овај закон ће регулисати праћење и надзор потрошње енергије, јачање капацитета локалне власти за газдовање енергијом, формирање тима за праћење и надзор потрошње, катастра објеката у општинама, катастра јавне расвете, снимање стања у објектима, прављење акционог плана за енергетску ефикасност, коришћење средстава из европских фондова за јачање капацитета локалних самоуправа.

Најновија достигнућа у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије на конференцији представили су представници земунског „Минел-Шредера“, „Београдских електрана“, „Холцима“ и др.

 

ENERGETSKA EFIKASNOST