ЕКО ПАТРОЛА У АКЦИЈИ

25. септембар 2021.

”Еко патролa” Градске општине Земун већ две недеље ради на уређењу индустријске зоне између Новосадског пута и Батајничког друма.

 

Покошен је појас дуж саобраћајница, уређене су околне стазе и пролази, као и зелене површине.

 

Земунска ”Еко патрола” је у претходним акцијама третирала јавне површине у свим насељима, а уређена су и дворишта вртића Предшколске установе ”Др Сима Милошевић”.

 

”Еко патроле” Градске општине Земун настављају са акцијом уређења зелених јавних површина које не одржавају комунална предузећа, а чије је уређење од значаја за квалитет живота и безбедност грађана.