ДРУГА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ГРМОВЦУ

30. март 2021.

У току су радови на другој фази изградње водоводне мреже у насељу Грмовац.

Радови подразумевају монтажу водоводне арматуре, хидраната, шахтова и цеви, као и израду кућних прикључака.       

Предвиђена дужина нове секундарне водоводне мреже је око 7,3 километара у 15 улица. По завршетку наведених радова у овом земунском насељу биће изграђено више од 20 километара мреже, што укључује транзитни, дистрибутивни цевовод и секундарну мрежу. Нето вредност радова је 33,8 милиона динара. Овим ће бити заокружена водоводна инфраструктура у овом земунском насељу које броји 500 домаћинстава. Уговорени рок за завршетак радова је 130 дана.