ДО ПОСЛА УЗ ПОМОЋ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

10. новембар 2010.

Захваљујући Канцеларији за локални економски развој општине Земун Предузеће за производњу и промет роба и услуга „Tricom“ експорт-импорт д.о.о из Батајнице, октобра 2010. године запослило је још једног младог стручњака. Наиме,  овај успех  је постиглa општина Земун после презентације одржане земунским послодавцима 7. септембра 2010. године у скупштинској сали.

 

Општина Земун свакодневно јача сарадњу са пословном заједницом кроз иницирање и реализовање пројеката из области смањења незапослености и унапређења радне снаге.

Конкурс у оквиру програма „Прва шанса“ биће отворен до 31. марта 2011. године. Из републичког буџета је за те намене обезбеђено 1,8 милијарди динара, а могу да се пријаве само приватни послодавци. Предност ће имати они који редовоно уплаћују порезе и доприносе и они који немају дугове.