Дом Српске православне црквене општине

27. фебруар 2015.

На западној страни Богородичине цркве је, на челу блока између три улице, на проширеном земљишту старе црквено-школске зграде из 1822. године, према плановима земунског инжењера Косте Атанацковића-Станишића 1909. године, саграђена за проширене потребе Црквене општине и њене Српске школе, за оно време репрезентативна спратна зграда. Једноспратница је обликована у духу неоромантизма и одликују је разуђена фасада с главним улазом и богато стилским обрађеним завршним венцем.

 

835