ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

23. мај 2017.

 
Министарство одбране и Војска Србије упућују позив за пријаву кандидата за добровољно шестомесечно служење војног рока у току 2017. године.
 
После завршетка добровољног служења војног рока, десет најбољих војника имају могућност да заснују радни однос као професионални војници. Сви остали војници моћи ће, на интерним конкурисима да се пријаве за стални посао. Новчана примања у прва три месеца, током основне и специјалистичке обуке у центрима за обуку, биће као и до сада, у четвртом месецу биће увећана за 15.000, док ће у петом и шестом месецу служење војног рока бити по 20.000, односно 25.000 динара.
 
Све информације о добровољном служењу војног рока:
 
Регионални центар Министарства одбране Београд – Центар МО Земун, Штросмајерова 1, телефон: 011/3074 – 393.
 
ПРОМОТИВНИ СПОТ