ГУП БЕОГРАДА ДО 2041. – КА ЈАВНОМ ДИЈАЛОГУ У ТОКУ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА

17. јун 2022.

Грађани су од марта прошле године имали прилику да се укључе у процес израде новог Генералног урбанистичког плана Београда 2041 (ГУП 2041), дугорочног стратешког плана развоја Београда, који има улогу да пружи оквир одрживог развоја града у наредних 20 година. Кроз “Иницијалну анкету – Ка Београду 2041″, јавност је изразила своја мишљења, потребе, конструктивне предлоге и тиме допринела да се формирају јасније полазне слике друштвених потреба за будући град по мери свих Београђана.

Урбанистички завод Београда позива грађане да у току наредне три недеље погледају припремљени Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички план Београда 2041 и да кроз НОВУ АНКЕТУ  ”ГУП Београда 2041 – Ка јавном дијалогу у току раног јавног увида”, на брз и једноставан начин, помогну даље прикупљање релевантних информација, које су неопходне за разраду планских решења у следећој фази рада. 

Циљ ове анкете је прикупљање додатних, специфичних информација о квалитету живота у насељима нашег града, као и сагледавање ставова, мишљења грађана у односу на кључна развојна питања за које постоји више могућности и праваца развоја.

ГУП Београда до 2041 – рани јавни увид