Градска дечачка школа

27. фебруар 2015.

Репрезентативна једноспратна зграда грађена је у слободном простору 1913/14. године према плановима угледних арх. Виктора Ковачића и арх. Хуга Ерлиха. Све радове извели су земунски градитељи и занатски мајстори. Архитектонска композиција је компонована у духу постсецесије осим два улаза с одликама неокласицизма. Она у целини, укључујући високи двогуби кров и латерну са сатом, представља значајно дело модерне архитектуре у проширеном језгру старог Земуна до 1918. године. Данас је у њој смештена Основна школа «Светозар Милетић», која наставља традиције основне школе која почетак везује за 1728. годину.

 

gradska-decacka-skola-m