ГРАДИ СЕ КАНАЛИЗАЦИЈА У СТАРОМ ЈЕЗГРУ ЗЕМУНА

08. март 2021.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, расписала тендер за изградњу канализационе мреже у старом језгру Земуна.

 

Процењена вредност радова је 383 милиона динара и пројектом је обухваћено

30 улица у којима ће бити изграђено 6,5 километара канализационе мреже.

 

Кишна канализација, дужине 5.280 метара, биће изграђена у свим улицама које припадају потенцијалном плавном подручју, док ће одводи за отпадне воде бити у дужини од 1.165 метара, како би се обезбедило прикључење корисника на градску канализациону мрежу.