”ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д.” ПОВЕЋАЛА ПРОИЗВОДЊУ УПРКОС КРИЗИ

05. април 2021.

Земунска фабрика пестицида и хемикалија за пољопривредну производњу ”Галеника-фитофармација а.д.” и у години пандемије ковида 19 књижила је раст прихода већи за 10 одсто у 2020. години од претходне. Нето добитак за фирму је увећан за чак 28,2 процента.

Компанија се није задуживала, а менаџмент остварује извоз и покушава да максималним упошљавањем капацитета подмири повећану тражњу домаћег тржишта за средствима за заштиту биља овог провереног произвођача.

Како је ”Галеника-фитофармација а.д.” понудила тржишту акције по цени од 2.550 динара, од којих се очекује додатних 57,3 милиона евра прихода, берзанска предвиђања су да ће већински власник ускоро заокружити 90 процената имовине. Одржива финансијска ликвидност, без заадуживања са стране, капитализација по основу продаје расположивих акција, дају могућности за улагања и успешан опстанак на домаћем и страном тржишту у изузетно конкурентној области средстава за заштиту биља, хербицида, фунгицида, инсектицида, биоцида, исхране биљака и помоћних средстава, уз бројне стручне услуге које гарантују већи приход по усевима.