ВИШЕ УЛИЧНИХ СВЕТИЉКИ У ЗЕМУНУ

29. март 2021.

ЈКП ”Јавно осветљење Београд” појачаће уличну расвету у Земуну монтажом додатних светиљки на више локација. Екипе су на терену од 26. марта 2021. године.

Сектор инжењеринга је после анализе стања и реагујући по пристиглим захтевима за унапређење јавног осветљења ангажовао оперативу на постављању 17 нових, модерних светиљки.

На Ауто путу за Загреб број 18 биће постављене 2 нове светиљке.

Улично осветљење у Улици Доктора Бранислава Баришића 3. део између броја 96А и 96Б у Батајници појачаће се са шест нових светиљки.

Осветљенијим и тиме и безбеднијим улицама кретаће се и станари Белегишке улице у којој ће код броја 30 бити монтиране две нове светиљке.

За Нову улицу 25 планира се постављање три, док ће у Новој 9 постојећа расвета бити појачана једном новом светиљком.

Осветљенији ће бити и угао Купрешке улице са Тимочком, где ће бити постављена нова светиљка, а са две нове светиљке биће осветљен и угао улица Првомајске и Гетеове.