ВИШЕ НОВЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИЗМА ПРЕСТОНИЦЕ

01. март 2022.

Секретаријат за привреду Градске управе града Београда расписао је Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму.

Право на средства, чији је највећи износ 1.000.000 динара са ПДВ-ом имају добровољне и непрофитне организације са седиштем на територији Београда, а конкурс је расписан у циљу унапређења туристичке привреде престонице: богатије понуде и њеног атрактивнијег и приступачнијег представљања.

Рок за подношење пријава је 21.март до 15 часова.

Детaљније информације, као и конкурсни обрасци за  Јавни конкурс доступне су на линку

Линк