ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ


Ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице катастрофалне по становништво, животну средину и материјална добра таквог  обима и  интезитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим  рада.ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ


У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, ОБИЛНИХ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН,

СВЕ ПРОБЛЕМЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ НА ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОН 062/8018-841 ИЛИ НА МЕЈЛ vanredne.situacije@zemun.rs


                                                                   ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                                                                ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН