БЕСПОВРАТНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

08. април 2021.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије расписало је јавни конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години, за које се може аплицирати до 21. априла.

Субвенције се додељују како би се очувао и унапредио развој заната који су традиционални у Србији, запослили они који располажу одговарајућим знањем и вештинама, посебно млади и промовисали производи и услуге традиционалних заната.

Ова минимална помоћ државе за коју је издвојено осам милиона динара додељује се бесповратно, и то за запошљавање у износу до 350 хиљада динара и за промоцију производа и услуга до 250 хиљада са ПДВ-oм.

Попуњена конкурсна документација подноси се до 21. априла на писарници Министарства, у Немањиној улици 22-26 или препорученом пошиљком.

Детаљне информације о конкурсу на линку

https://mtt.gov.rs/saopstenja-najave/konkurs-4/