БЕСПОВРАТНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У БЕОГРАДУ

05. април 2021.

Секретаријат за привреду града Београда објавио је 2. априла 2021. године јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за текућу годину. Рок за подношење потребне документације је 23. април до 15 часова на писарници Градске управе Београда или поштом препорученом пошиљком.

Максимални износ бесповратних средстава намењених за набавку основних средстава (машина и опреме), побољшање квалитета постојећих или увођење нових производа или услуга – уз обавезу запошљавања једног незапосленог лица са евиденције НСЗ са пуним радним временом са територије града Београда на период од минимум једне године износи милион динара. Укупна сума намењена подстицању предузетништва је 20 милиона динара.

Подршка предузетништву значиће ново запошљавање, афирмацију и подршку женском предузетништву и родној равноправности, унапређење пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побољшање и модернизацију постојећих пословних линија, покретање нових предузетничких активности, јачање конкурентности, стимулисање стварања нове додатне вредности намењене тржишту и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва на територији града Београда.

Јавни конкурс са детаљима ко може да се пријави и која је документација неопходна, као и који су критеријуми за вредновање и рангирање кандидата дати су на линку испод

https://www.beograd.rs/images/file/59e8966c125d875e7998c92d75600859_7551771525.pdf