АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉИМА АЛТИНА И ПЛАВИ ХОРИЗОНТ

13. мај 2022.

Градска општина Земун наставља са санацијом улица на својој територији.

У претходном периоду завршено је асфалтирање улице Добановачки пут 1. део, у насељу Алтина, у дужини од око 300 метара.

Такође, око 720 метара асфалта уграђено је у улице Боривоја Тасовца, кракове улица Михајла Бандура и Курирске које се налазе у насељу Плави Хоризонт.

Следећи Програм санације, реконстуркције и ревитализације некатегорисаних путева Градска општина Земун подједнако заступа целокупну своју териотрију, а све у циљу да сва насеља буду покривена адекватном саобраћајном инфраструктуром.