АКТИВНОСТИ КЛУБА ЗА СТАРИЈЕ ”ДРАГИША ЋИРИЋ”

29. октобар 2015.

 
Дневни центар и клуб за старије у Земуну, у Улици Бежанијска број 2, ради свакодневно радним данима од 8-20 часова и омогућава својим корисницима да уз најразноврсније активности (пријатељски разговор, читање штампе и књига, друштвене игре, слушања музике, гледање ТВ програма, спортско-рекреативне услуге, прославе рођендана, литерарне, драмске вечери, посела са музиком, учешће у програмима културно-уметничког друштва Геронтолошког центра, сусрети са другим клубовима, гостовања у локалној заједници, излети, одмори и путовања и сл.) испуне своје слободно време.
 
Својим корисницима клуб обезбеђује разноврсне услуге: од дневног боравка, исхране и других сервисних услуга до услуга анимације, које имају за циљ задовољење низа виталних потреба живота у старости – од потребе за пријатељством и припадањем до најсуптилнијих емоционално-психолошких, радних, креативних потреба, односно активан живот у старости и очување преосталих физичких и менталних способности.
 
Клуб остварује и активну сарадњу у локалној заједници, од општинских органа до савеза пензионера, организације црвеног крста, КУД-ова, месних заједница, хуманитарних и невладиних организација.
 
Распоред активности:
 
Понедељак – радна терапија 10-13 часова, друштвене игре 12-16 часова
 
Уторак – друштвене игре 9-13 часова, бриџ 16-19.30
 
Среда – декупаж 10-12 часова, вежбе 12.30-15 часова
 
Четвртак – радна терапија 12-16 часова, друштвене игре 12-16 часова, игранка 16-19 часова
 
Петак – хеклање и плетење 10-12 часова, макраме 12.30-15.30 часова,
друштвене игре 16-19.30 часова, бриџ 16-19.30
 
Svi-na-ples