Општи акти

 

Статут ГО Земун
Правилник о заштити података о личности
Стратегија развоја Градске општине Земун 2018-2023
Акциони план за период 2022-2023
Годишњи извештај о мониторингу имплементације Акционог плана Стратегије ГО Земун за 2022
Стратегија управљања ризицима ГО Земун 2019-2022
Ситуациона и SWOT анализа
Aкциони план за период 2019-2021
Програм развоја туризма и културе ГО Земун 2018-2021
ЛАП за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса у Градској општини Земун за период 2020-2024. године
ЛАП запошљавања за 2022.
ЛАП за запошљавање 2019.
Акциони план за младе 2022-2026
ЛАП за младе 2017-2021.
Акциони план заштите животне средине Градске општине Земун за период од 2023. до 2025. године
Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) 2018 – 2021.
Правилник о реализацији пројекта „Моја земунска картица“
Правилник о поступку јавних набавки
Измене правилника о јавним набавкама
Организациона структура графички приказ
Програм развоја спорта на територији ГО Земун за период 2016-2018. године
Eтички кодекс за вршење послова интерне ревизије код корисника јавних средстава
Повељa интерне ревизије
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Земун
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
Одлука о допуни одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на републичким и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на републичким и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о награђивању ученика основних и средњих школа – носилаца признања „Вукова диплома“
Допуна Одлуке о награђивању ученика основних и средњих школа- носилаца признања ВУКОВА ДИПЛОМА, стр 32
Одлука о награђивању наставника и професора земунских основних и средњих школа
Пословник о раду Жалбене комисије ГО Земун
Решење о образовању Жалбене комисије
Tабеле посебан део -члан 13. Одлуке о завршном рачуну ГО Земун за 2019. годину
Циљеви и индикатори – члан 14. Одлуке о завршном рачуну ГО Земун за 2019. годину
Одлука о месним заједницама
ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПЛАН УПРАВАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Решење о изменама жалбене комисије ГО Земун

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду градске општине Земун

 

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

 

 

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела

Решење о образовању Комисије за реализацију енергетске санације на подручју ГО Земун

 

 

СПОРТ

Одлукa о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун

Одлука о измени одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун

Правилник o одобравању и финансирању програма у области спорта

ПРАВИЛНИК O БЛИЖИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВНИХ И МЛАДИХ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА АМАТЕРА

Образац

 

СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

Одлукa о сталним манифестацијама  у области културе од значаја за градску општину Земун (”Сл. листа града Београда”, бр. 5/11, 36/11, 06/17, 89/17,132/18,112/21,122/22, 17/23 и 57/23)

 

Годишњи програми – програмске активности

Образац 1 – ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

Образац 1.1. ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Образац 1.2 – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

 

Годишњи програми – спортски објекти

Образац 2 – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

Образац 2.1. – ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ

Образац 2.2. – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ

 

Посебни програми

Образац 3 – ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Образац 3.1.- ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ

Образац 3.2. – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ

 

 

Годишњи програми – школски спорт

Образац 4 –  ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

Образац 4.1. – ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОГРАМУ

Образац 4.2. – ПРИЛОГ УЗ ОБРАЗАЦ О ИЗВЕШТАЈУ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОГРАМУ

Образац 4.3. – ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА

Образац 4.4. – ПРИЛОГ УЗ ОБРАЗАЦ О ИЗВЕШТАЈУ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА

 

 

 

Образац 5 – ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА

Образац 6 – ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА

Образац 7- ВРЕДНОВАЊЕ (ОЦЕНА) ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОГРАМА

Образац 8 – ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ

 

Одлука о сталним манифестацијама у области спорта 2021

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта 2022

 

 

БУЏЕТ

Одлука о привременом финансирању ГО Земун јануар – јун

Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању

Одлукa о измени Одлуке о привременом финансирању ГО Земун.

Одлука о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар-март 2024. годинe

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2023. годину

Одлукa о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2023. годину

Одлукa о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2022. годину

Грађански водич кроз Одлуку о буџету ГО Земун за 2023. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета ГО Земун за 2024.

Одлукa о буџету Градске општине Земун за 2023. годину

Одлукa о трећем ребалансу буџета Градске општине Земун за 2022. годину

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2022. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2021. годину

Одлука о првом ребалансу ГО Земун 2022

Циљеви и индикатори – Члан 15 Одлуке 2022. Ребаланс

САП – РЕБАЛАНС 2022.

Преглед капиталних пројеката – општи део 2022 ребаланс

Одлука о буџету ГО Земун 2022

Чл. 9. Одлука САП 2022

Циљеви и индикатори – Члан 15 Одлуке 2022.

Преглед капиталних пројеката – општи део 2022.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета ГО Земун за 2023.

Грађански буџет ГО Земун 2022.

Одлука о III ребалансу

Одлука ребаланс III 2021

Циљеви и индикатори – Члан 15 Ребаланс III

Преглед капиталних пројеката – општи део 

Одлукa о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2020. годину

ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2021. ГОД

Завршни рачун циљеви и индикатори – Члан 14. одлуке

Посебан део – наше табеле 2020. члан 13

Циљеви и индикатори – Члан 15. ребаланс 2  2021.

САП – РЕБАЛАНС 2021. 2

Преглед капиталних пројеката у 2021. општи део ребаланс 2

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2021. ГОД.

Циљеви и индикатори – Члан 15. ребаланс 2021.

САП – РЕБАЛАНС 2021.

Преглед капиталних пројеката у 2021. општи део

Грађански буџет ГО Земун 2021.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета ГО Земун за 2022.

Одлука о буџету ГО Земун за 2021. годину

САП – ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2021.

Преглед капиталних пројеката у 2021.

Циљеви и индикатори – Члан 15. Одлука о буџету 2021.

Одлука о трећем ребалансу буџета ГО Земун за 2020. годину

Преглед капиталних пројеката

Циљеви и индикатори – Члан 9. Ребаланс III

Ребаланс III 2020 SAP

Одлукa о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2019. годину

Решење – Средства за финансирање одборника

Одлука о другом ребалансу буџета ГО Земун за 2020. годину

Циљеви и индикатори – Члан 10. Ребаланс II

Одлука о другом ребалансу буџета ГО Земун-Посебан део

Преглед капиталних пројеката у 2020.

Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2020. годину

Преглед капиталних пројеката- oпшти део

Ребаланс I – 2020.

Циљеви и индикатори – Члан 10. Одлука 2020.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета ГО Земун за 2021.

Одлука о буџету ГО Земун за 2020. годину

Преглед капиталних пројекатa- oпшти деo

Одлука о буџету ГО Земун за 2020- посебан део

Циљеви и индикатори – Члан 15 – Oдлука 2020

Грађански буџет ГО Земун 2020.

Одлука о другом ребалансу буџета ГО Земун за 2019.

Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс II 2019.

Ребаланс II – 2019

Преглед капиталних пројекатa – Ребаланс II 2019.

Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2018. год.

Завршни рачун – Циљеви и индикатори чл. 14

Завршни рачун – Табела – посебан део чл. 13

Одлукa о првом ребалансу буџета Градске Општине Земун за 2019. годину

Ребаланс I – 2019

Преглед капиталних пројеката – Ребаланс I – 2019

Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс I – 2019

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину
Одлука о буџету ГО Земун за 2019. годину
Одлука о буџету ГО Земун за 2019. годину – Члан 9 – Посебан део 
План поступног увођења родно одговорног буџетирања ГО Земун за 2020. годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања ГО Земун за 2019. годину
Циљеви и индикатори – Члан 15 – Одлука 2019
Преглед капиталних пројеката у 2019. години
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун

Одлука – табеларни преглед

Програм
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 – 2020. године
Циљеви и индикатори – Члан 9 – Ребаланс II – 2018
Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2018. годину
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката
САП – РЕБАЛАНС 1
Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс 1 – 2018 
Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2017. годину 
Завршни рачун 2017 САП 
Завршни рачун – Циљеви и индикатори 
Одлука о буџету ГО Земун за 2018. годину 
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката 
Одлука 2018 – САП 
Циљеви и индикатори – члан 15. одлуке – 2018 
Одлука о другом ребалансу ГО Земун за 2017.
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката -II ребаланс за 2017.
Ребаланс II – 2017.
Циљеви и индикатори – члан 10. – II Ребаланс за 2017.
Одлука о буџету ГО Земун за 2017.
Буџет 2017.

Циљеви и индикатори – члан 15. Одлуке за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

06- 937 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-308 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-309 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

06-462 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2014. GODINU

06-1026 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

Буџет општи део – члан 10 Одлуке

Циљеви и индикатори – члан 11 Одлуке

I ребаланс – Циљеви и индикатори – члан 8

ОДЛУКА – I ребаланс – табеле

Одлука о буџету 2014

Одлука – посебан део

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – 2015 – члан 3

06-403 Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2016. год.

Завршни рачун 2016. – члан 13. Одлуке

Завршни рачун 2016. – Циљеви и индикатори – члан 14. Одлуке
Циљеви и индикатори – члан 10. – И Ребаланс за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – члан 3. Ребаланс 1.

РЕБАЛАНС И 2017 – члан 8.

Одлука о првом ребалансу буџета за 2017. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Друга измена плана јавних набавки

Прва измена плана јавних набавки 

План јавних набавки 2024 ГО Земун

Седма измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Земун за 2023. годину.

Шеста измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Земун за 2023. годину.

Пета измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Земун за 2023. годину.

Четврта измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Земун за 2023. годину.

Правилник о ближем уређивању јавних набавки

Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Трећа измена и допуна Плана јавних набавки ГО Земун за 2023. годину

Друга измена и допуна Плана јавних набавки ГО Земун за 2023. годину

План јавних набавки 2023 ГО Земун

Измена плана јавних набавки 2023 ГО Земун

План јавних набавки 2022 ГО Земун

Предлог плана јавних набавки 2022 ГО Земун

Измена плана јавних набавки 2021 ГО Земун

Извештај о раду Одсека за јавне набавке за 2020. годину

План јавних набавки 2021 ГО Земун

Извештај о реализованим јавним набавкама 2020. године

План јавних набавки – трећа измена 2020.

Извештај о реализованим јавним набавкама 2019. године и графички приказ

Друга измена Плана јавних набавки ГО Земун 2020. – 9-6-2020

План јавних набавки ГО Земун 2020-измена

План јавних набавки ГО Земун 2020.

Извештај о реализованим јавним набавкама 2019. године

План јавних набавки ГО Земун 29.11.2019.

План јавних набавки ГО Земун – измена – 25.10.2019.

План јавних набавки ГО Земун – измена – 03.10.2019.

План јавних набавки ГО Земун – измена – 18.07.2019.

План јавних набавки ГО Земун – измена – 16.05.2019.

План јавних набавки ГО Земун – измена – 28.03.2019.

План јавних набавки ГО Земун – измена – 21.02.2019.

План јавних набавки ГО Земун за 2019. годину

План јавних набавки – шеста измена 06.12.2018

План јавних набавки – пета измена 8-11-2018

План јавних набавки – четврта измена

План јавних набавки ГО Земун 2018. – трећа измена

План јавних набавки -друга измена Земун 2018-Измена 24-5-2018
Прва измена плана јавних набавки ГО Земун за 2018. годину
План за портал – ГО Земун 2018
План јавних набавки ГО Земун за 2017. годину
План ЈАВНИХ НАБАВКИ ГО ЗЕМУН
ПЛАН 2016. ГО ЗЕМУН
ПЛАН 2017. ГО ЗЕМУН – друга измена
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017. – прва измена 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
План јавних набавки 2015

Извештај о раду за 2015 
План јавних набавки 2017 ГО Земун – трећа измена
План за портал ГО Земун четврта измена 21.7.2017
План за портал ГО Земун пета измена 28.7.2017
План јавних набавки ГО Земун 2017. шеста измена 17-8-2017
 
 
Први квартал

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 
Други квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 

Трећи квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г

Извештаји о раду

 

Извештај о раду Одељења за заједничке послове – Одсек за јавне набавке за 2017. годину

Извештај о реализованим јавним набавкама 2017. године

Извештај о реализованим јавним набавкама 2018. године