Културна добра

 

kulturnadobra1_0

 

 

Категорије споменика културе на територији општине Земун на основу одлуке Завода за заштиту споменика културе града Београда:

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 

Споменици културе

Ичкова кућа, угао Бежанијске и Светосавске

Кућа породице Карамата, Караматина 17

Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић, Главна 6

Ливница ”Пантелић”, Гајева 15

Основна школа ”Бошко Палковљевић Пинки” у Батајници, Пук. Миленка Павловића 5

 

Просторне културно-историјске целине

Старо језгро Земуна

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Вила Мозер, Мозерова 7

Споменици културе

Богородичина црква, Рајачићева 4

Царинарница, Змај Јовина 26

Црква св. Арханђела Михаила и Гаврила у Батајници, Пук. Миленка Павловића 2

Црква св. Димитрија (Харишева капела), Гробљанска 5

Црква св.Тројице, угао ул. Младих Горана и Светотројичине

Дом српске православне црквене општине, Светосавска 22

Контумацка капела св. Арханђела Михаила и Гаврила, Градски парк 3

Контумацка капела св. Рока, Градски парк 3

Кућа Афродите Биало, Главна 45

Кућа Буровца на Гардошу, Висока 27

Кућа др Саве Недељковића, Цара Душана 41

Кућа инж. Павла Хорвата, Ивићева 4

Кућа породице Марковић, угао Господске и Магистратског трга

Кућа са сунчаним сатом, Главна 23

Кућа у Улици Главна бр. 7

Магистрат, Магистратски трг 3

Николајевска црква, Његошева 43

Српска школа у Горњој вароши, Светотројичина 4

Спиртина кућа, Главна 9

Земунска гимназија, Градски парк 1

Земунска пошта, Главна 8

Земунска тврђава, Гардош

Земунско гробље на Гардошу

Евангелистичка црква, Тошин бунар 2

Црква св. Георгија у Угриновцима, угао Београдске и ул. Косанчић Ивана

Зграда команде ваздухопловства, Авијатичарски трг 12

Зграда Дечијег дома краљице Марије, Цара Душана 57,

Основна школа ”Краљица Марија”, Првомајска 79

Биндерова кућа, Др Петра Маринковића 4,

Стара капетанија, Кеј ослобођења 8,

Зграда водне заједнице, Авијатичарски трг 10,

Пољопривредни факултет, Немањина 6

 

Археолошка налазишта

Антички Таурунум

Брестове међе

 

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

 

Градитељске целине

Вила Светозара Мићовића, Прегревица 50

Кафана Бели медвед, Василија Василијевића 10

Фабрика ”Телеоптик”, Цара Душана 139

Кућа Росандић, Старца Вујадина 5, Капетана Радича Петровића 1

Зграда индустријалца Драгана Томљеновића, Старца Вујадина 1, 22. октобра 7-11

Вила Мозер, Мозерова 7

 

Објекти сакралне архитектуре

Црква блажене Дјеве Марије, Велики трг 4

 

Целине

Модернистичка целина Земуна, 22. октобра, Карађорђев трг, Карађорђева, Николаја Островског, Авијатичарски трг

 

Археолошка налазишта

Шанчине – Сакуле у Угриновцима

Комплекс локалитета на десној обали Дунава на делу од Говеђег брода до Капеле