Privreda

 

Zemun poseduje veliki privredni potencijal. Čini ga privredne zone koje se nalaze na najatraktivnijim lokacijama za buduće investitore i to: Gornji Zemun zona 1 i 2, Gornji Zemun zona 3 i 4, Auto-put, poslovno privredni kompleks Klisina, Batajnički drum;
 

 
putanja http://www.urbel.com/documents/planovi/4271(sl%20l%2034-03).pdf,
http://www.urbel.com/default.aspx?ID=uzb_PDR03-07
 

Pored toga, Zemun je središte drumskog, rečnog i vazdušnog saobraćaja, što otvara nove mogućnosti za otvaranje distributivnih centara i skladištenja roba. Zemun predstavlja i veliki turistički potencijal.
 
Sam položaj Zemuna uslovio je njegov budući razvoj koji se kreće u dva pravca: jedan je širenje ka autoputu, gde je infrastrukturna opremljenost prisutna i drugi pravac prema reci. Razvojem privrednih zona omogućen je dolazak stranih investitora i otvaranje novih radnih mesta.
 
U Zemunu posluju predstavnici farmaceutske, hemijske, prehrambene, elektronske, drvne, tekstilne, građevinske industrije, IT sektora. Poslednjih godina zemunska privreda je obnovljena osnivanjem i otvaranjem predstavništava velikog broja inostranih kompanija.
 
Značajnu ulogu u privredi Zemuna i celog regiona od uvek su imale i naučne ustanove poput: Instituta za kukuruz (osnovan 1946. god.), Instituta za stočarstvo (osnovan 1952. god.) Instituta za primenu nuklearne energije u poljoprivredi (osnovan 1959. god.), Rudarskog instituta (osnovan 1960. god.) Instituta za mehanizaciju poljoprivrede (osnovan 1946. god.) Institut za zaštitu bilja i životne sredine i drugi.
 
Na zemunsko – sremskoj zaravni, prostire se oko 11.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Registrovano je blizu 1000 poljoprivrednih gazdinstava, koji se uglavnom bave stočarstvom i ratarstvom. Deo državnog poljoprivrednog zemljišta izdaje se u zakup, a od ostvarenih prihoda unapređuje se poljoprivredna proizvodnja. Dominira učešće oranica i bašta, a najveće površine su pod žitaricama, industrijskim biljem, stočno-krmnim biljem i povrtnim biljem.
 
Zemun i obala Dunava svrstani su među prioritetne tačke razvoja turizma u Beogradu i podjednako su važne kao i uže gradsko jezgro.