Stajne tačke i vidikovci

Zemun – Gardoš (kota 111). Najvažniji od vidikovca u delu grada levo od Save, sa pogledom preko Starog jezgra Zemuna, (spomenička celina) na Dunav i Beograd iza njega, i sa Zvezdarom i sa višnjičkim brdima u pozadini.

 

stajnetacke