Стајне тачке и видиковци

Земун – Гардош (кота 111). Најважнији од видиковца у делу града лево од Саве, са погледом преко Старог језгра Земуна, (споменичка целина) на Дунав и Београд иза њега, и са Звездаром и са вишњичким брдима у позадини.

 

stajnetacke