Istorija

ZEMUN NEKAD I SAD

 

Retko pogodan prirodan položaj na reci, izdignut na lesni i tako obezbeđen od poplava, privukao je vrlo rano praistorijskog čoveka koji se nastanio na njemu. Tragovi najstarijeg naselja u Zemunu pronađeni su na Gardošu, na mestu današnjeg groblja. Ovo naselje potiče iz ranog neolita, i to iz vremena njegove najstarije kulture u Podunavlju.

 

Ljudi, nosioci kulture ovog vremena, stanovali su u zemunicama – jamama. Prema ostacima materijalne kulture može se govoriti o opštem stupnju kulturnog razvitka čoveka toga vremena i može se sa relativnom sigurnošću utvrditi da su prvi stanovnici Zemuna osnovali svoja naselja i u njima živeli u vremenu oko 4500-3000 p.n.e. Ovu kulturnu grupu smenila je kultura srednjeg i mlađeg neolita. Ljudi ove kulture nastanjivali su današnji Gardoš. Na granici današnjeg zemunskog pravoslavnog i katoličkog groblja mogu se videti prilično jasno presečeni podovi njihovih kuća koje su stradale u požaru.

 

Ovu kulturu na području Srema smenjuje oko 2000 p.n.e. badenska kultura, koja među prvima upotrebljava bakar pri izradi oružja i oruđa. Na zemunskom Gardošu je jedno od najvećih i najdugotrajnijih naselja ove kulture na teritoriji Srema. Sledeća kultura na ovom području je vučedolska. Zemunska Pregrevica je bila mesto gde je ova kultura zaživela. O tome svedoče arheološki nalazi nađeni na obali Dunava.