Просвета

ЗЕМУНСКЕ ШКОЛЕ НЕКАДА И САДА

О првим редовним школама у Земуну имамо детаљне податке тек од 1745. године. Несумњиво је да је Земун и раније имао своју школу, али подаци који би сведочили о том добу су веома оскудни. Гласник ученог друштва помиње у Земуну српску школу из 1720. године, а као најстаријег учитеља извесног Тому, а затим даскала Максима око половине 18. века. Помиње се и учитељ Михајло Крстић који је учио писмености потоњег књижевника Вићентија Ракића.Године 1724. митрополит Мојсије позива све Србе да подижу школе у местима у којима живе. Тако, уз много перипетија, Беч је царским декретом допустио да се прва Општа српска основна школа изгради тек 1745. године и то на простору поред Николајевске цркве. Ипак, ово није почетак школства код Срба, јер архиве Магистрата, Карловачке митрополије и Бечког двора указују на постојање и жељу српског живља у Земуну да се организује редовна настава за децу.

 

gimnazija

 

Грчка школа је отворена у Земуну 1792. године, али је као приватна школа постојала и раније од четрдесетих година 18. века. То је била једна од најбољих грчких школа у овом делу Европе, коју су издашно помагали грчки трговци из Солуна и Беча. Пошто је Грчка школа била на добром гласу,осим грчке деце похађала су је деца виђенијих Срба. У клупама ове школе седели су и Сима Милутиновић Сарајлија, Илија Гарашанин, Ђорђе Протић.

Један акт из 1821. године сведочи да у Земуну деца похађају Српску школу, затим Јеврејску школу, Грчку и Немачку и да је за школу било способно укупно 1.544 деце.

Године 1830. донет је закључак да се у Земуну отвори женска школа. Десет година касније прорадила је и ова школа, прва женска школа у читавом Српству. Прва учитељица била је Земунка Катарина Браћевачка, песникиња чија је поезија забележена у Антологији српског родољубивог песништва из 1967. године.

Године 1871. Земун је проглашен за слободан град. Већ на првој седници Градског већа укинут је немачки као службени језик, а за званично писмо се уводи ћирилица.

Подаци с почетка 20. века говоре о постојању девет основних школа и то шест са наставним српским језиком, једна са немачким и две са мађарским.

Одобрењем Врховне војне команде 1858. године основана је Нижа реална школа, потом 1881. године Велика реалка, а 1895. године ова школа је прерасла у Реалну гимназију. Важно је истаћи да је земунска Реалка била и расадник учитеља за банатско-сремски округ јер је постојао течај за учитеље.

Потребе живота Земуна су довеле до тога да се 1883. године под управом Реалке отвори и Трговачка школа са пуним називом Краљевска велика реалка и с њом удружена Велика трговачка школа. Од 1910. год. право уписа у Трговачку школу имају и женска деца.

Шегртска школа је отворена 1887. године за занатлије.

Изводи текста «Из културне историје Земуна»
проф. Стевана Радовановића,
Земун 1970.год.

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 
Земун представља велики културно-просветни центар са дугом образовном традицијом и располаже значајним ресурсима. Земун има дугу и богату традицију у образовању. О првим редовним школама у Земуну имамо детаљне податке тек од 1745. године.
 
Данас на територији Градске општине Земун постоји:
 

 • једна предшколска установа са око 30 објеката и припремним предшколским програмом у 6 основних школа на територији општине
 • 17 основних школа
 • три специјалне школе
 • једна музичка школа (основна и средња)
 • 6 средњих стручних школа и једна гимназија
 • 3 високошколске установе и један факултет
  •  
   Осим тога, значајну улогу у Земуну одувек су имале и научне установе: Институт за кукуруз, Институт за сточарство, Институт за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, Институт за хемијска испитивања, Институт за заштиту биља “Србија“, Институт за механизацију привреде и Институт за физику.
    
   Основно образовање и васпитање
    
   На територији Градске општине Земун постоји 17 основних школа, три специјалне школе и једна музичка школа
    
   Основне школе
    
   1. ОШ ”Мајка Југовића”, Земун, Градски парк 9
   2. ОШ ”Светозар Милетић”, Земун, Немањина 25
   3. ОШ ”Лазар Саватић”, Земун, Кеј ослобођења 27
   4. ОШ ”Раде Кончар”, Земун, Златиборска 44
   5. ОШ ”Сутјеска”, Земун, Задругарска 1
   6. ОШ ”Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79
   7. ОШ ”Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка 34
   8. ОШ ”Соња Маринковић”, Земун, Аласка 17
   9. ОШ ”Горња варош”, Земун, Добановачка 72
   10. ОШ ”Илија Бирчанин”, Земун поље, Браће Крњешевац 2
   11. ОШ ”Бранко Пешић”, Земун, Стевана Јовановића 4
   12. ОШ ”Бошко Палковљевић-Пинки”,Батајница, Пук.Миленка Павловића 5
   13. ОШ ”Бранко Радичевић”, Батајница, Браће Михаиловић-Трипић 2
   14. ОШ ”Светислав Голубовић-Митраљета”, Батајница, Далматинске загоре 94
   15. ОШ ”Станко Марић”, Угриновци, Учитеља Цвеје 5
   16. ОШ ”Михајло Пупин”, улица Емилије Јакшић 37a, Нова Галеника
   17. ОШ ”Сава Шумановић”, Алтина, Добановачки пут 107
    
   Специјалне школе
    
   1. Основна школа за образовање деце ометене у развоју ”Сава Јовановић-Сирогојно” Светосавска 22,
   2. Основна школа за децу оштећеног слуха, са домским смештајем ”Радивој Поповић” Призренска 37,
   3. Основна и средња школа за децу оштећеног вида са домским смештајем ”Вељко Рамадановић” Цара Душана 143,
   Музичка школа
    
   1. Музичка школа ”Коста Манојловић” (основна и средња), Немањина 9
   Средње школе

   • Економска школа ”Нада Димић”, Земун, 22.октобра 19
   • Средња медицинска школа ”Надежда Петровић”, Земун, Наде Димић 4
   • Електротехничка школа ”Земун”, Земун, Наде Димић 4
   • Tехничка школа ”Змај”, Земун, Аутопут 18
   • Саобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262
   • Правно биротехничка школа ”Димитрије Давидовић”, Земун, Тошин бунар 17

    
   Гимназије на територији општина Земун:

   • Земунска гимназија, Земун, Градски парк 1

   Високо образовање и васпитање
    
   На територији Градске општине Земун налазе се четири високошколске институције
    

   • Криминалистичко-полицијска академија Земун, Цара Душана 196
   • Висока инжењерска школа струковних студија Техникум таурунум, Земун, Наде Димић 4
   • Висока здравствена школа струковних студија Земун, Цара Душана 254
   • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду Земун, Немањина 6