Одељење за грађевинске, комуналне и послове инвестиција

 

 

 

ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА – ранији назив ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

 

ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ:

 

 1. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА – ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
 2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА – УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
 3. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА
 4. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
 5. ЗАХТЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ
 6. ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА
 7. ЗАХТЕВ ЗА УВИД У ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ:

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ за списе и радње из области грађевинских послова

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ за списе и радње у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем

 

ТАКСE ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ 

 

 

ОДСЕК ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

 

 1. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КЛУПА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СЕДЕЊУ
 2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНЕ ВИТРИНЕ
 3. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ САНДУЧИЋА И ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА
 4. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЖАРДИЊЕРА И ДРУГИХ ПОСУДА ЗА БИЉНЕ ЗАСАДЕ
 5. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА ИСПРЕД МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА
 6. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
 7. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА, СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 8. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 9. ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ – САЈАМ КЊИГА
 10. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОВЕТНОГ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
 11. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
 12. ЗАХТЕВ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ПУТЕМ ПАНОА КОЈИ НОСИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ДЕЉЕЊЕ ЛЕТКА ИЗ РУКЕ
 13. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – ИСТОВЕТНА БАШТА
 14. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – НОВА БАШТА