Бирачки списак

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗБОРНА ПРАВА И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 

Одсек за изборна права

 

Послови бирачког списка – канцеларија 66  (први спрат) и шалтер 10 (приземље)

Радно време са странкама: радним даном 7.30-15.30.

Телефон за информације: 3778-465; 3778-453

 

Напомена:

Могућ је увид лично или путем телефона 3778-465, 3778-453, као и на Интернет страници  https://upit.birackispisak.gov.rs/

 

Упис, брисање, измена, допуна и исправка у бирачком списку

Потребна документација (у зависности од основа за тражену промену):

 

– Захтев

– Фотокопија личне карте

– Важећа лична карта на увид

– Извод из одговарајуће матичне књиге

 

Обрасци се могу узети на шалтеру 4, у приземљу или преузети овде:

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

 

Попуњени захтеви  се предају на шалтеру 1 и 2, у приземљу, у току радног времена од 7.30-15.30.

Предмети се решавају у канцеларији број 66.  и на шалтеру број 10.

 

Упис, брисање, измена, допуна и исправка у посебном бирачком списку

Потребна документација (у зависности од основа за тражену промену):

 

– Захтев

– Фотокопија личне карте

– Важећа лична карта на увид

– Извод из одговарајуће матичне књиге

 

Обрасци се могу узети на шалтеру 10, у приземљу или преузети овде:

 

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 

Попуњени захтеви  се предају на шалтеру 1 и 2, у приземљу, у току радног времена од 7.30-15.30.

Предмети се решавају у канцеларији 66 и на шалтеру број 10.

 

 

Уверење о упису у бирачки списак

Потребна документација

 

–  Захтев

–  Важећа лична карта

– Фотокопија личне карте

– Доказ о уплаћеној такси

 

Обрасци се могу узети на шалтеру 10, у приземљу или преузети овде

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О УПИСУ У JЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О УПИСУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

Попуњени захтеви  се предају на шалтеру 1 и 2, у приземљу, у току радног времена од 7.30-15.30.

Пo захтеву се решава у канцеларији 66.

 

ТАКСЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ЗА УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК