Бирачки списак

Одељење за општу управу и скупштинске послове

Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве

 

Послови бирачког списка – канцеларија 96 (трећи спрат) и шалтер 4 (приземље)

Радно време са странкама: радним даном 7.30-15.30.

Телефон за информације: 3778-465; 3778-453

 

Напомена:

Могућ је увид лично или путем телефона 3778-465, 3778-453, као и на Интернет страници https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

 

 

Упис, брисање, измена, допуна и исправка у бирачком списку

Потребна документација (у зависности од основа за тражену промену):

 

– Захтев

– Фотокопија личне карте

– Важећа лична карта на увид

– Извод из одговарајуће матичне књиге

 

Обрасци се могу узети на шалтеру 4, у приземљу или преузети овде  

ЗАХТЕВ ЗА  УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

ЗАХТЕВ ЗА  УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

 

Попуњени захтеви  се предају на шалтеру 1 и 2, у приземљу, у току радног времена од 7.30-15.30.

Предмети се решавају у канцеларији 96 и шалтеру број 4.

 

 

Уверење о упису у бирачки списак

Потребна документација

 

–  Захтев

–  Важећа лична карта

– Фотокопија личне карте

– Доказ о уплаћеној такси

 

Обрасци се могу узети на шалтеру 4, у приземљу или преузети овде

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Попуњени захтеви  се предају на шалтеру 1 и 2, у приземљу, у току радног времена од 7.30-15.30.

Пo захтеву се решава у канцеларији 96.

 

Републичка административна такса:  320,00 динара (захтев)

320,00 динара (уверење)

Уплатни рачун: 840-742221843-57 (захтев)

Уплатни рачун: 840-742221843-57 (уверење)

Број модела: 97

Позив на број: 35-021