Скупштина Градске општине Земун

          Мирослав Гајић, председник Скупштине Градске општине Земун

 

         Рођен 5. октобра 1986. године

 

          Дипломирани менаџер пословног и индустријског менаџмента

 

          Тел: 011 3778 404

 

          E-mail: miroslav.gajic@zemun.rs

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

          Сава Мишковић, заменик председника Скупштине Градске општине Земун

 

         Рођен 26. јануара 1995. године

 

          Машински техничар

 

          Тел: 011 3778 404

 

          E-mail: sava.miskovic@zemun.rs

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

          Марко Јанковић, секретар Скупштине Градске општине Земун

 

          Рођен 13. децембра  1962. године

 

          Дипломирани правник

 

          Тел: 011 3778 404

 

          E-mail: marko.jankovic@zemun.rs

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

          Дејана Вуковић, заменица секретара Скупштине Градске општине Земун

 

         Рођена 17. октобра 1983. године

 

          Дипломирани правник

 

          Тел: 011 3778 404

 

          E-mail: dejana.vukovic@zemun.rs