Помоћници председника Градске општине Земун

Андријана Кукољ

Андријана Кукољ, помоћник председника Градске општине Земун

Рођена 16. септембра 1988. године

Дипломирани инжењер менаџмента

I спрат, канцеларија бр. 46

Тел: 011 3778 401 | 011 3778 432

Email:andrijana.kukolj@zemun.rs

Славиша Топаловић

Славиша Топаловић, помоћник председника Градске општине Земун

Рођен 8. јануара 1975. године

Економ.опер.менаџер

I спрат, канцеларија бр. 46

Тел: 011 3778 401 | 011 3778 432

Email:slavisa.topalovic@zemun.rs

Милан Милисављевић

Милан Милисављевић, помоћник председника Градске општине Земун

Рођен 13. октобра 1983. године

Економ.опер.менаџер

I спрат, канцеларија бр. 46

Тел: 011 3778 401 | 011 3778 432

Email:milan.milisavljevic@zemun.rs