Kancelarija za prijem građana

 

Visoko prizemlje, kancelarija br. 20

 

tel: 3168-088; 3778-470

 

e-mail: kancelarija.za.prijem.gradjana@zemun.rs

 
Prijem građana je radnim danima od 9 do 15 časova.
 
Kancelarija za prijem građana otvorena je 2009. godine.
Građani na jednom mestu mogu izložiti svoj problem, uputiti sugestiju ili pokrenuti u saradnji sa Gradskom opštinom Zemun akciju od šireg društvenog značaja.
 
Rad Kancelarije za prijem građana, između ostalog, usmeren je na poboljšanje položaja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, naročito naših sugrađana sa posebnim potrebama.
 
Kancelarija za prijem građana je sastavni deo Kancelarije za pravnu pomoć, sa ciljem da se u otvorenoj komunikaciji sa građanima, sagledaju problemi sa kojima se susreću i da se kroz institucijalne mehanizme iznađu optimalna rešenja.