Адресар Управе ГО Земун

 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I спрат, канцеларија 47 Тел: 3778 401, 3778 435, 3778 609

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

I спрат, канцеларија 51 Тел: 3778 404, 3778 424

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

I спрат, канцеларија 55 Тел: 3778 404, 3778 424

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Начелник –
I спрат, канцеларија бр. 40
Тел: 3778-409

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Батајница – Јована Бранковића 2 Тел: 7870 058

Угриновци – Београдска 1 Тел:  8409 542

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Батајница – Јована Бранковића 2 Тел: 7870 074

Угриновци– Београдска 1 Тел: 8408 510

Земун Поље-Душана Маџарчића 5 Тел: 3754 083

Нова Галеника– Момчила Радивојевића 34-36 Тел: 6100 511

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗБОРНА И МАЊИНСКА ПРАВА И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник –

I спрат, канцеларија бр. 36

Тел: 3778-405 , 3778-531

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Начелник –

II спрат, канцеларија бр. 70
Тел: 3778-416

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИЗВРШЕЊА

 Начелник –

 II спрат, канцеларија бр. 66

 Тел: 011/3778-505

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Начелник
II спрат, канцеларија бр. 62
тел: 3778-518

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник

III спрат, канцеларија бр. 94

Тел: 3778-411

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ

 Начелник –
 III спрат, канцеларија бр. 103
 Тел:  3778-577 и 3778-500

 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник –

I спрат, канцеларија бр. 40

тел: 3778 – 409

 

****************************************************************************

 

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу – Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Земун

Начелник –

I спрат, канцеларија 36г Тел: 3778 455

 

Матичари-

I спрат, канцеларија 37 Тел: 3778 449, 3778 451, 3778 452

I спрат, канцеларија 37а Тел: 3778 448, 3778 450

  

Секретаријат за јавне приходе Града Београда – Одељење Земун

Начелник –

Канцеларија 31  Тел: 3778 631

 

Шеф одељења за јавне приходе – Канцеларија 35  Тел: 3778 634, 3778 635

Канцеларија 34 (шалтер сала)

Порез на имовину физичких лица Tел: 3778 636

Порез на имовину за прaвна лица Тел: 3778 629

 

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Земун

Писарница – Канцеларија 27 Тел: 3168 119

Координатор – Канцеларија 29 Тел: 2615 940

Начелник – Канцеларија 32 Тел: 2198 798

Рачуноводство  – Канцеларија 18 Тел: 2198 353, 2611 895

Принудна наплата – Канцеларије 19, 22, 26, 28 – Тел: 2611 939, 2612 251, 2196 564, 3168 109

Порез на апсолутна права – Канцеларије 23, 24- Тел: 2613 282, 2612 400

УПГ и капитална добит –  Канцеларија 25 Тел: 2198 570

Моторна возила –  Канцеларија 30 Тел: 2198 789

 

Порез на предузећа и радње, Главна 30

Тел: 2618 358