Адресар Управе ГО Земун

СТРАНИЦА У ИЗРАДИ,

 

ХВАЛА

 

АДРЕСАР УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I спрат, канцеларија 47 Тел: 3778 401, 3778 435, 3778 609

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

I спрат, канцеларија 51 Тел: 3778 404, 3778 424

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

I спрат, канцеларија 55 Тел: 3778 404, 3778 424

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник –

I спрат, канцеларија  39 Тел: 3778 407, 3778 408

I спрат, канцеларија  36 б Тел: 3778 445

 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Батајница – Јована Бранковића 2 Тел: 7870 058

Угриновци – Београдска 1 Тел:  8409 542

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Батајница – Јована Бранковића 2 Тел: 7870 074

Угриновци– Београдска 1 Тел: 8408 510

Земун поље-Душана Маџарчића 5 Тел: 3754 083

Нова Галеника– Момчила Радивојевића 34-36 Тел: 6100 511

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Начелник –

II спрат, канцеларија  69 Тел:  3778 415, 3778 543

II спрат, канцеларија 70 Тел: 3778 416

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник –

II спрат, канцеларија 67  Тел: 3778 505

II спрат, канцеларија 66 Тел: 3778 503

 

Одсек за имовинско-правне послове и стамбене послове –

II спрат, канцеларије 65 и 85 Тел: 316 0909, 3778 506, 3778 511, 3778 512, 3778 516

 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 Начелник –

 II спрат, канцеларија 61 Тел: 3778 519

 II спрат, канцеларија 62 Тел: 3778 518

 

 Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру –

 II спрат, канцеларија 59 Тел: 3778 487, 3778 521, 3778 523

 

 Одсек за комуналне послове и послове инвестиција –

 II спрат, канцеларија 57 Тел: 3778 527, 3778 528, 3778 529

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 Начелник –

 III спрат, канцеларија 93 Тел: 3778 412

 III спрат, канцеларија 94 Тел: 3778 411

 

  Комунална инспекција –

 III спрат, канцеларија 89 Тел: 3778 579, 3778 570, 3778 581

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

 Начелник –

 I спрат, канцеларија 36 Тел: 3778 577, 3778 500

 

 Одсек за друштвене делатности

 I спрат, канцеларија 36a Тел: 3778 508

 

 Одсек за привреду

 I спрат, канцеларија 36a Тел: 3778 478

 

Борачко-инвалидска заштита –

високо приземље, канцеларија 12, 13

Тел: 3778 561, 2611 249, 3378 556, 3778 557, 3778 559, 3778 561

 

 Повереништво за збрињавање изгнаних и прогнаних лица –

 III спрат, канцеларија 97 Тел: 3778 469, 3778 463, 3778 563  

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 Начелник –

 I спрат, канцеларија 40 Тел: 3778 409, 3778 410

 Одсек за јавне набавке –

 II спрат, канцеларија 72, 73 Тел: 3778 497, 3778 498, 3778 552

 

СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ

Начелник –

Одсек за послове протокола и информисања –

I спрат, канцеларија 42 Тел: 3778 582, 3778 484, 3778 483, 2611 110

 

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу – Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Земун

Начелник –

I спрат, канцеларија 36г Тел: 3778 455

 

Матичари-

I спрат, канцеларија 37 Тел: 3778 449, 3778 451, 3778 452

I спрат, канцеларија 37а Тел: 3778 448, 3778 450

  

Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун –

III спрат, канцеларија 104 Tел: 3778 414, 2198 808

 

Секретаријат за јавне приходе Града Београда – Одељење Земун

Начелник –

Канцеларија 31  Тел: 3778 631

 

Шеф одељења за јавне приходе – Канцеларија 35  Тел: 3778 634, 3778 635

Канцеларија 34 (шалтер сала)

Порез на имовину физичких лица Tел: 3778 636

Порез на имовину за прaвна лица Тел: 3778 629

 

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Земун

Писарница – Канцеларија 27 Тел: 3168 119

Координатор – Канцеларија 29 Тел: 2615 940

Начелник – Канцеларија 32 Тел: 2198 798

Рачуноводство  – Канцеларија 18 Тел: 2198 353, 2611 895

Принудна наплата – Канцеларије 19, 22, 26, 28 – Тел: 2611 939, 2612 251, 2196 564, 3168 109

Порез на апсолутна права – Канцеларије 23, 24- Тел: 2613 282, 2612 400

УПГ и капитална добит –  Канцеларија 25 Тел: 2198 570

Моторна возила –  Канцеларија 30 Тел: 2198 789

 

Порез на предузећа и радње, Главна 30

Тел: 2618 358