Адресар

Адресар Управе ГО Земун, јавних предузећа, институција и организација

Матичари – I спрат, канцеларија 37

Тел: 3778-452 , 3778-451

Одсек за грађанска стања – I спрат, канцеларија 36г

Тел: 3778-455

 

УПРАВА

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Тел: 011 3778 435 ; 3778 401 ; 3778 609
I спрат, канцеларија бр. 47

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Тел: 011 3778 404 ; 3778 424
I спрат, канцеларија бр. 51

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Начелник– I спрат, канцеларија 39
Тел: 3778-407 ; 3778-408

Писарница– приземље
Тел: 3778-460 ; 3778-462

Правна помоћ
– високо приземље, канцеларија 15
Тел: 3778-473 , 3778-474

Бирачки спискови – приземље, писарница
Тел: 3778-461

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Начелник – II спрат, канцеларија 70
Тел: 3778-416

Одсек за финансије– II спрат, канцеларија 75
Тел: 3778-550

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕДУ

Начелник -I спрат, канцеларија 36
Тел: 3778-577 , 2611-939

Одсек за друштвене делатности

I спрат, канцеларија 36б
Тел: 3778-478 , 3778-553 , 3778-555

Борачко-инвалидска заштита – високо приземље, канцеларија 14
Тел: 3778-561 , 2611-249

Повереништво за збрињавање изгнаних и прогнаних лица – III спрат, канцеларија 97
Тел: 3778-565 , 3778-564 , 3778-563 , 2614-139

Одсек за привреду – I спрат, канцеларија 36б
Тел: 3778-478 , 3778-552

Канцеларија за локални економски развој
– II спрат, канцеларије 82, 84
Тел: 3778-554 , 3778-553

Канцеларија за младе– III спрат, канцеларија 86
Тел: 3778-515

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник – II спрат, канцеларија 62
Тел: 3778-518

Одсек за грађевинске послове
– II спрат, канцеларија 58
Тел: 3778-525

Одсек за легализацију бесправне градње – II спрат, канцеларија 58
Тел: 3778-524

Одсек за комуналне послове и инвестиције– II спрат, канцеларија 57
Тел: 3778-527

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник– II спрат, канцеларија 66
Тел: 3778-503 ; 3778-505

Одсек за имовинско-правне послове– II спрат, канцеларије 65, 66 и 85
Тел: 3778-506 ; 3778-504 ; 3778-511

Група за стамбене послове и евиденцију имовине
– II спрат, канцеларија 85
Тел: 3778-513 ; 3778-512

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник– III спрат, канцеларија 94
Тел: 3778-411

Грађевинска инспекција– III спрат, канцеларија 91
Тел: 3778-576

Комунална инспекција– III спрат, канцеларија 89
Тел: 3778-581

 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ

Начелник – I спрат, канцеларија 36б
Тел: 3778-456

Одсек за скупштинске послове– I спрат, канцеларија 36в
Тел: 3778-446 ; 3161-690

Послови протокола и информисања – I спрат, канцеларија 42
Тел: 3778-582 ; 2611-110

 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник – I спрат, канцеларија 40
Тел: 3778-409

Одсек за јавне набавке – II спрат, канцеларија 73
Тел: 3778-497

Одсек за техничке и помоћне послове
– I спрат, канцеларија 40
Тел: 3778-500
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Батајница – Јована Бранковића 2
Тел:7870-058

Угриновци – Београдска 1
Тел: 8409-542

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Батајница – Јована Бранковића 2
Тел:7870-074

Угриновци– Београдска 1
Тел:8408-510

Земун поље-Душана Маџарчића 5
Тел: 3754 – 083

Нова Галеника– Момчила Радивојевића 34-36
Тел: 6100-511

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

ЈП ” Пословни простор Земун”– III спрат, канцеларија 104
Tел:2610-369, 2610-239/лок.604

Управа јавних прихода  Града

Одељење Земун

 

Канцеларија  30/31                                      начелник Слободан Спасеновић
тел:3778-631

 

Канцеларија 23/24                                       Порез на апсолутна права
тел: 3778-619; 3778-620

 

Канцеларија 34 (шалтер сала)                 Порез на имовину физичких лица

тел: 3778-636; 3778-637; 3778-627

 

Канцеларија 35а                                           Порез на комуналне таксе и грађевинско земљиште

тел: 3778-634; 3778-635

 

Главна 30                                                        Порез на предузећа и радње

тел: 2618-358

 


Министарство одбране Одсек за ванредне ситуације Земун – II спрат, канцеларија 80
Тел:2612-776, 3778-612

Војни одсек, Београд 2 – Штросмајерова 1

Јавно водопривредно предузеће Галовица,  Авијатичарски трг бр.10
Тел: 2193-044

ЈКП ”Јавно осветљење”, Београд,Теодора Драјзера 42,
Пријава кварова на инсталацијама јавног осветљења
Тел: 4405 100 (0-24)

Добровољно ватрогасно друштво ”Матица” – Земун
22. октобра 17
Тел: 2618 367