СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 2017-2022

31. јул 2017.

У Градској општини Земун одржана је прва седница Координационог тима за израду Стратегије развоја Градске општине Земун 2017-2022. Координатор Тима за израду Стратегије и председник Скупштине ГО Земун Ненад Врањевац упознао је чланове тима са начином рада и методологијом израде овог документа и представио стручног консултанта Снежану Селаковић. Заменик координатора Тима је секретар Скупштине ГО Земун Марко Јанковић, а чланови Тима су начелници одељења и служби ГО Земун. У раду Тима учествују и представници Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд (РАРЕИ), а састанку је присуствовао и Бранко Радан, помоћник директора РАРЕИ.
 
Стручни консултант Снежана Селаковић упознала је Тим са смерницама и корaцима израде овако важног документа за једну општину.
 
Држећи се принципа и стратешких приоритета из докумената које је усвојила Скупштина и Влада Републике Србије, као и Скупштина Града Београда, чланови Тима ће израдити први општински документ овога типа. Примарни корак у изради документа јесте анкетирање грађана. Попуњавањем анкетних листова, који ће им бити доступни на различитим локацијама на територији ГО Земун и путем званичног сајта општине Земун, грађани ће директно утицати на израду документа који је од посебне важности за развој Земуна.
 
Стратешки приоритети се односе на економски и социјални развој, природу и заштиту животне средине, урбани развој, развој саобраћаја, инфраструктуре и јачање капацитета институција.