СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

04. септембар 2019.

 

 

Јавна признања градске општине Земун су:

 

 

1. ПОВЕЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ-ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

2.ПОВЕЉА О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ-ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

3.ПОВЕЉА О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА

 

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

 1.Повеља за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна додељује се грађанима Србије, као и избеглим и прогнаним лицима која се налазе на територији градске општине Земун за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области привреде, науке, здравства, образовања, културе, спорта и другим видовима рада и стваралаштва.

 

2.Повеља о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна  додељује се грађанима Србије, избеглим и прогнаним лицима, као и страним држављанима за изванредан допринос укупном развоју градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у земљи и иностранству.

 

3.Повеља о пријатељству са кључем Земуна додељује се домаћим и иностраним општинама, градовима и институцијама за заслуге постигнуте посебно у области, привредне,културне, међуопштинске и међународне сарадње, хуманитарне и друге помоћи градској општини Земун.

 

4.Право предлагања за доделу јавних признања имају сва правна и физичка лица са подручја градске општине Земун.

 

5.Предлог за доделу јавног признања се подноси у писаној форми и мора бити образложен и документован.

 

6.Јавни позив за учешће у поступку предлагања са Обавештењем о условима за  додељивање јавних признања општине Земун биће објављен  у дневном листу и на званичном порталу ГО Земун.

 

7.Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за доделу признања градске општине Земун, Магистратски трг 1, канцеларија  бр. 108/III, најкасније у  року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива са Обавештењем, односно од 4.септембра 2019. године.

 

8.За сва ближа обавештења јавности је на располагању следећи телефон: 011/ 3778-582.