РЕД ВОЖЊЕ ГРАДСКИХ КОРИДОРСКИХ ЛИНИЈА

24. март 2020.

 

Након Одлуке о укидању јавног превоза на територији Републике Србије, Град Београд је према уредби Владе преузео обавезу обезбеђивања линија које ће служити за превоз здравствених радника и запослених у систему Града, чији је долазак на посао неопходан за функционисање Града Београда.

Запослени могу користити укупно 32 линије, које саобраћају по реду вожње тзв. коридорских линија у време ванредног стања.

 

Списак линија, ред вожње и трасе коридорских линија можете погледати на следећем линку: 

https://www.beograd.rs/cir/gradske-aktuelnosti/1771901-spisak-linija-i-red-voznje-za-koridorske-linije/