ОП-У-22/19

26. септембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-22/19

Услуга фиксне телефоније и wireless интернета

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору